Risalelerde Burçlar Hakkında İfadeler Mevcut mudur?


Burçların nasıl ortaya çılktığı ile ilgili On Dördüncü Lem'a' da şöyle bir açıklama geçmektedir:

"Eski kozmoğrafya nazarında güneş gezer. Güneşin her otuz derecesini bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarında birbirine raptedecek farazî hatlar çekilse, birtek vaziyet hâsıl olduğu vakit, bazı esed (yani arslan) suretini, bazı terazi mânâsına olarak mizan suretini, bazı öküz mânâsına sevr suretini, bazı balık mânâsına hût suretini göstermişler."

"O münasebete binaen o burçlara o isimler verilmiş. Şu asrın, kozmoğrafyası nazarında ise, güneş gezmiyor. O burçlar boş ve muattal ve işsiz kalmışlar. Güneşin bedeline küre-i arz geziyor. Öyleyse, o boş, işsiz burçlar ve yukarıdaki muattal daireler yerine, yerde arzın medar-ı senevîsinde, küçük mikyasta o daireleri teşkil etmek gerektir."

"Şu halde, burûc-u semâviye, arzın medar-ı senevîsinden temessül edecek. Ve o halde küre-i arz her ayda burûc-u semâviyenin birinin gölgesinde ve misalindedir. Güya arzın medar-ı senevîsi bir ayna hükmünde olarak, semâvî burçlar onda temessül ediyor." (1)

(1) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a.

İlave bilgi için  tıklayınız:

Burçların insan karakteri üzerinde tesiri var mıdır?..