"Kader söylese, iktidarı beşer konuşmaz, ihtiyarı cüzi susar." Burayı nasıl anlamalıyız, kader irademizi bağlar mı?


Cüz-i irade ve kesbimiz dahilinde olmayan fiillerden elbette ki, mesul değiliz. Kaderin, irademizi bağlayarak yaptığımız filler ise ya bizzat veya netice itibarıyla hayrı doğura bilecek fiillerdir. Mutlak hayır ise, zaten Allah'ın lütfudur. Zahiren şer ise, başka zaman irademizin yanlış kullanılmasının bir neticesi olabilir. Günahlarımıza keffaret olması ve kendimize çeki düzen vermeye sebep olması açısından, netice itibarıyla hayırdır. Ondan dahi ders çıkarmayıp temmerrüd ederse cüz-i iradesini yanlış kullanmış olur.

Hülasa, irademiz dahilinde olmayan fiiller, irademizle işlediğmiz günahların bir neticesi olabilir. Kader risalesinde geçen şu ifadelere bakalım;

"Hem nasıl kader-i İlâhî netice ve meyveler itibâriyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir; öyle de illet ve sebep itibâriyle dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü, kader hakiki illetlere bakar, adâlet eder; insanlar, zâhirî gördükleri illetlere hükümlerini binâ eder, kaderin aynı adâletinde zulme düşerler. Meselâ, hâkim seni sirkatle (hırsızlık) mahkûm edip, hapsetti. Halbuki, sen sârık (hırsız) değilsin; fakat, kimse bilmez gizli bir katlin var. İşte, kader-i İlâhî dahi seni o hapisle mahkûm etmiş.

"Fakat, kader, o gizli katlin için mahkûm edip adâlet etmiş; hâkim ise, sen ondan mâsum olduğun sirkate binâen mahkûm ettiği için zulmetmiştir. İşte, şey-i vâhidde iki cihetle kader ve icad-ı İlâhînin adâleti ve insan kisbinin zulmü göründüğü gibi; başka şeyleri buna kıyas et. Demek, kader ve icad-ı İlâhî mebde' ve müntehâ, asıl ve fer', illet ve neticeler itibâriyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir."
(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.