"Eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samîmi dindarlar ve ciddî Müslümanlar, eğer her biri bir velî, hatta bir kutub görünse ..." Üstad'ın bu ifadesini nasıl anlamalıyız?


Bu Lahika mektubu, birçok prensibi ihtiva etmektedir:

Birincisi; gerçek bir dava adamının öncelikleri sayılmaktadır. 

İkincisi; gerçek sevgi ve muhabbetin ölçüleri verilmektedir. 

Üçüncüsü; şahıs değil, hakikat endeksli hizmet edilmeli, mesajı verilmektedir. 

Dördüncüsü; değerlendirme yaparken, şahsi kemalat değil, hizmet ölçümüz olmalıdır.