"Ve o kuyu ise, beden-i insan ve zamân-ı hayattır. Ve o altmış arşın derinlik ise, ömr-ü vasatî ve ömr-ü gâlibî olan altmış seneye işarettir. Ve o ağaç ise, müddet-i ömür ve madde-i hayattır." Bunları açıklar mısınız?


Bu cümlelerde, Sekizinci Söz'de geçen temsili hikayedeki sembollerin her birinin neye işaret ettiği ifade edilmektedir. Temsilde geçen;
Kuyu: insanın bedeni ve o bedenin yaşadığı zaman dilimidir. Her beden için farklıdır.
Altmış arşın derinlik ise; insanlığın vasati ömrüdür. Yani kuyunun ortalama uzunluğudur.
Ağaç ise; fıtri yaşama ömrüdür. Bu ömür altmıştan fazla veya az da olabilir.
Madde-i hayat ise; hayatın kaynağı olan maddelerdir.