"Hiç yazı yazmayan o ümmi zat, parmak kalemiyle sahife-i semavide bir elif yazmış; bir kırkı iki elli yapmış. Yani, şaktan evvel, kırk olan mime benzer; şaktan sonra iki hilal oldu, elliden ibaret olan iki nuna benzedi." İzah eder misiniz?


Mevlana Cami; "Efendimiz (asm) parmak işaretiyle yukarıdan aşağıya bir elif çizdi. O elif kırk olan mimi öyle güzel kesti ki ondan iki elli çıkardı." demek suretiyle, ayın ikiye bölünme mucizesini edebî olarak bu şekilde tasvir ediyor.

"Mühim lamba, kamerdir ki, onun işaretiyle iki parça olmuş. Yani, Mevlan Câmî'nin dediği gibi, 'Hiç yazı yazmayan o ümmi zat, parmak kalemiyle sahife-i semavide bir elif yazmış; bir kırkı iki elli yapmış.' Yani, şaktan evvel, kırk olan mime benzer; şaktan sonra iki hilal oldu, elliden ibaret olan iki nuna benzedi."(1)

Burada bir benzetme yapılmıştır. Hilalin şekli mim harfine benzetilmiş. İkiye ayrıldıktan sonra ise iki tane nun harfi gibi, iki ayrı şekil ortaya çıkmış. Bu hadise, harika bir mucize olmasının yanında, Peygamber Efendimiz’in (asm.) Allah katındaki derecesine de işaret ediyor.

Ebced hesabına göre mim harfi kırknun harfi ise elli değerindedir. Böylece bir tane kırk, hilalin ikiye ayrılması neticesinde iki tane elli olmuştur.

1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, Haşiye-1.