"Sa'y" kelimesinin kapsamı nedir, hizmetteki ıstılahi manasını nasıl anlamalıyız; hakiki sa'y nasıl olur?


Sa’y; iman hizmetinde gayret etmek, elinden gelen bütün çabayı ve imkanı, azami derece kullanmak demektir. Birisi ilim noktasından azami gayret gösterir, diğeri malı ve parası ile azami çaba sarf eder, diğer birisi aksiyon olarak hizmete katkıda bulunur vs...

Sa’yi, herkesin elinde ne varsa ona göre iman hizmetinde azami çaba ve gayret sarf etmesi, şeklinde de anlamak mümkündür. Bu sebeple sa’y etmeyi sadece bir vazifeye yükleyip, o vazifede azami çaba göstermek şeklinde anlamak manayı daraltmak olur.

Her Nur talebesi; iman hizmetinde elinden ne geliyorsa, azami olarak onu sarf ve sa’y etmelidir. Bazen bir Nur talebesinin haftalık derslerini aksatmadan derslere devam etmesi sa’y kapsamına girerken, aynı hareketi yüksek kapasiteli bir Nur talebesi yapsa onun sa’yi azami derecede olmadığı için eksik kalır. Bu yüzden sa’yi belli bir kalıp içine sokmak ve budur demek yanlış olur.

Her Nur talebesinin kendine özgü kabiliyetini azami sarf etmesine "sa’y" diyebiliriz.