"Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki, bin seyyieyi affettirir..." Buradaki ifadeye göre kuvvetli uhuvvet ne mana taşıyor; ölçüsü var mı, uhuvvet bin seyyieyi nasıl affettirebilir?


Sahih ve sağlam bir uhuvvetin ölçülerini Üstadımız Yirmi İkinci Mektup olan Uhuvvet Risalesi'nde detaylarıyla birlikte vermektedir, bakabilirsiniz.
 
Bin seyyieyi affettirmesi meselesine gelince, günahlarımızın bağışlanması anlamında değildir. Aralarında uhuvveti sağlam olan iki kişi, birbirlerinin günahlarını yanlışlarını, hatalarını nazarı musamaha ile karşılar. Tıpkı muhabbetin gözü kusuru görmediği gibi.
"Evet, mü'min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı (hata ve kusurları) için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır."(1)
(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup.