Nur talebelerine tavsiye edilen tesbihat, kısa tesbihat mı, uzun tesbihat mı?


"Şu kısa tarîkın evrâdı, ittibâ-ı sünnettir; ferâizi işlemek, kebâiri terk etmektir. Ve bilhassa, namazı tâdil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihâtı yapmaktır."(1)

Burada anlatılan namazın arkasındaki tesbihat, kısa tesbihat olabileceği gibi "uzun tesbih" da olabilir. Ama uzun tesbihat olması daha muvafıktır. Çünkü, bu tesbihatta şahs-ı manevinin duaları mevcuttur. Karşılıklı olarak yapılacak manevi dualar bu sayede tahakkuk etmektedir.

Gerek Üstad'ımıza ve gerekse birbirimize bu vesileyle dua kapıları açılmış olmaktadır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz Zeyli.