Tesbihat'ta "min şerrin nisa, belain nisa, fitnetin nisa" deniliyor. Neden sadece kadınlar denilmiş, erkeklerden de sığınmak gerekmez mi? Bir de mesela Üstadın isminin geçtiği bölümleri kendi mi eklemiş?..


Kadın fitnesi, Efendimiz (asv)'in haber verdiği bir fitnedir. Yani ahir zamanın en büyük fitnesinin "kadın fitnesi" olduğunu haber vermektedir. Üstadımız da bu hadisi teyiden ahir zamanın bu fitnesine dikkat çekmekte ve fitneden dolayı Allah'a sığınmaktadır.

Kadın fitnesi, sadece erkeklere dönük bir fitne değildir ki, yalnız erkekler için bir tehlike olsun. Dikkat edilir ise, kadınların üç vasfından Allah'a sığınılmaktadır. Kadınların şerrinden, fitnesinden, belasından...

Nice aileler kadınların fitnesi neticesi yıkılmaktadır. Evli erkekler, dışarıdaki kadın belasına kapılarak eşlerine dünyayı cehenneme çevirmektedir. Bundan etkilenen sadece erkek değildir, kadın da etkilenmektedir, çocuklar da etkilenmektedir. Ve hatta bütün bir toplum etkilenmektedir. Bu sebepten herkesin bu muhtemel tehlikelerden Allah'a sığınması icab etmektedir.

Erkeklerden Allah'a sığınma konusu ise; tesbihatın diğer dualarının büyük bir kısmı erkeklere dönüktür. Mesela deccal fitnesi, dinde çıkan diğer fitneler ve ahir zamanın diğer fitnelerinin büyük bir kısmı, hususen savaşlara taalluk eden kısımları daha çok erkeklerle ilgilidir ve dolayısıyla erkeklerden Allah'a sığınılmış oluyor demektir.

Üstadımızın isminin tesbihat’a girmesi ise, şu an hayatta olan talebelerinden ve hizmetkarlarından Hüsnü Bayram abi diyor ki;

"Üstadımız zamanında şimdiki tesbihatı aynen olduğu gibi yapardık ve üstadımız da dinlerdi."

Daha önceki talebelerinin Üstad'ın ismini koyduğu ve ancak Üstad'ımızın da bir şey demediği anlaşılmaktadır...