"Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer." Kendi mesleği için teveccüh-ü nas istenildiğinde riyaya girer mi?


Teveccüh-ü nas: İnsanlardan şahsa gelen iltifatlar, tebrikler ve yönelişlerdir. Bu anlamda ki, teveccüh her ne şekilde olursa olsun doğru değildir. Hem kişiye ve hem de hizmete zarardır. Şöhret denen zehirli balı netice veren bir tuzaktır.

Ancak, teveccüh, hizmete gelecek ise, şahs-ı maneviyeye yönelişler olacak ise, bunda bir zarar yoktur. Nitekim Üstadımız, kendisine yöneltilen bütün takdiratın yüzünü hemen şahs-ı maneviyeye çeviriyor. Kendisinden kaynaklanmadığını ifade diyor.

"Nefis cümleden edna vazife cümlede ala."(1)

prensibiyle hareket etmiştir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.