"Kudret hem basittir, hem namütenahidir, hem zatidir..." cümlesinde; kudretin "basit" olması ne demektir, misal verir misiniz?


BASİT: Terkibin zıddı anlamında kullanılmıştır. Zirâ, terkip olan şeylerde parçalanma söz konusudur. Bir araya geldikleri gibi, birbirlerinden de ayrılırlar. Ancak, Allah'ın bütün sıfatları gibi, Kudreti de Basit'tir. Yani tek şeydir; mürekkep değildir.

Dolayısıyla tecelli ettiği zaman parçalanmadan, her şeye ve her yere aynı şekilde tecelli eder. Bir yere tecelli etmesi, başka bir yere daha az tecelli etmesine sebep olmaz. Az çok, büyük küçük fark etmez.

Basit kavramı; insan ruhu için de kullanılmaktadır. Ruhun hem ölmemesinin ve hem de bir anda, bedenin her tarafını idâre etmesinin bir sebebi de basit olmasıdır. Ruhun, gözümüzün hareketini sağlaması, ayağımızı idâre etmesine engel değildir. Bir anda, bütün vücudu idâre eder. Biri diğerine mâni olmaz.