Nur cemaati neden bu kadar ayrılıklar yaşamış, neden bu kadar grup var? Yazıcı, Okuyucu, Med-Zehra, Meşveret,.. Ayrılma olmasaydı da hepsi bir olsaydı daha büyük bir kuvvet olmaz mıydı?


Sonucu ortaya çıkmış olay ve hadiselere kader canibinden bakmak, daha isabetli bir yaklaşımdır. Neticesi şer ise, tedbir almak; neticesi hayır ise, şükretmek düşer bize.

Her bölünme şer değildir. Zaten insan vücüdu da bir hücreden başlar ve daha sonra bölünmeler sayesinde kemale ulaşır. Bu bölünme elbette ki, mahza hayırdır. Bir anne ve bir baba ile başlayan aile hayatı, çocuklar büyüyüp evlenince, evlenenler evden ayrılmaya ve aile bölünmeye başlar. Bu ayrılmalar da netice itibarıyla hayırdır. Ayrılmamalarında ısrarcı olmak, sıkıntılara sebep olabilir. Aynı şeyi cemaatler için de düşünebiliriz.

Birlikte olmak elbette ki, daha güzeldir. Ancak, farklı hizmet düşünceleri zamanla yeni açılımlara sebep olabilir. Birbirinin aleyhinde olmamak şartıyla, zahiri bir ayrılmanın dışında çok şey kaybedilmiş sayılmaz. Yine hizmetler devam ediyor demektir. Bir merkeze bedel bir kaç merkezde himetin olması, hizmetlerin büyümesinin ifadesidir.

Gaye aynı olduktan sonra, ayrılıklar, insan vücudunun bölünmesi gibidir; zararlı değil, faydalıdır. Bütün askerlerimizin kara kuvvetleri olarak hep birlikte olmaları mı, yoksa birbirlerinden ayrılıp; kara, deniz ve hava kuvvetleri olarak hizmet etmeleri mi daha güzeldir? Elbette ki, ikincisi daha doğrudur. Yanlış bir şey varsa, o da hava, deniz ve kara kuvvetlerinin birbirlerinin aleyhinde olmalarıdır. Aynı gayeye hizmet ettikten sonra hiç bir zararı olmamakla birlikte, çok faydaları vardır.

İşte, cemaatlere de bu zaviyeden bakacak olursak, fazla üzülmez ve ümitsizliğe de düşmeyiz. Tam tersine, "Çoğalıyor ve ihtisaslaşıyoruz." diye memnun oluruz.