Said Nursi, Kendisine Vahiy Geldiğini mi Söylüyor?


Bediüzzaman ile ilgili tenkitler, hep iftira ve çarpıtmaya dayanmaktadır. Mesela, O'nu karalamak isteyenlerin bir kısmı şu cümleyi kullanarak, "Said Nursi, Peygamber olduğunu söylüyor." demişlerdir:

"Ben ve benden evvel gelen Peygamberlerin en ziyâde faziletli ve kıymetli sözleri, 'Lâ ilahe illallah' kelâmıdır."

Hâlbuki İkinci Şua'da geçen bu ifâde, Peygamberimiz (asv)'in hâdisidir ve bu cümlenin evvelinde, "Ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm fermân etmiş:.." ifâdesi vardır.(1)

Said Nursi bir İslam âlimidir ve eserleri de Kur'ân'ın bir tefsiridir. Kendisinin ilhâma da mazhar olması eserlerine ayrı bir güzellik ve anlam katmış, umumi bir rağbete mazhar olmuştur. Ancak Peygamber'e gelen vahiyleâlim bir t'a gelen ilhâmı ayıramayan ve aradaki ince farkı ve mânayı idrâk edemeyen bazı kişiler, zaman zaman ileri geri konuşmuşlardır mâaalesef.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua.