Câmid varlıklarda hayat var mıdır?


Câmid olan mevcudatta hayat olsaydı, onlara câmid denmezdi. Ancak, "Hayattan hisseleri var mı?" denebilir. Zirâ, hayatın mertebeleri vardır.  Bizim, hayatını hissettiğimiz varlıklar içinde, en düşük hayat mertebesi bitkilerin hayatıdır.  Ancak câmid olarak gödüğümüz varlıkların da, hayattan hisseleri olabilir. Şimdiki mevcut bilgiler çerçevesinde baktığımızda, cemâdatta, anladığımız şekliyle bir hayatlarının olmadığını söylemek mümkündür.

"Atomlarda elektron verme ve alma ile atomun hareket etmesini gerekçe göstererek her atom canlıdır." diyen bilim adamları da olmuştur.

Kezâ, âyet-i kerime de ifâde edilen; "Hiçbir şey yoktur ki, Allah'ı tesbih etmesin." ifâdelerini de delil göstererek, her şeyin canlı olduğunu dile getirenler de olmuştur. Fakat bütün bu tanımlar, bizim anladığımız ve hissettiğimiz şekildeki bir hayat mertebesi olmadığını ortaya koymaktadır. Hayat sahibi varlıkların bazı özelliklerini taşıyabilirler. Ancak bir bitki ve hayvanın hayat mertebesi olmadığı da açıktır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Etrafımızda görmüş oduğumuz cansız maddelerin, cismlerin bir maneviyatı veya duygusu var mı? Bu soruyu sormamın sebebi, Peygamber Efendimizin sırtını dayamış olduğu hurma kütüğünün ağlaması gibi daha biçok hadisedir...