Envar Neşriyat'ta "Küçük taifeler", Sözler Yayınevi'nde "Kürt gibi küçük unsurlar" diye geçmesi nedendir? Üstad tashih etmişse neden iki neşriyat farklı yayınlıyor. Ayrıca Sözlerde; Türk ve Arap büyük harfle başlamış Kürt küçük harfle nedeni nedir?


Üstadımız, eski eserlerinin bir kısmında bir takım değişiklikleri bizzat kendi elleri ile yapmıştır. Mesela, münâzarat gibi eski eserlerinde "Kürdi" kelimesi yerine "Nursi"  ve "Kürdistan" kelilmesi yerine de "Vilâyat-ı Şarkiye" gibi ifâdeler kullanmıştır.

Ancak neşriyat vârisleri olan ağabeylerin yanında bulunan bazı kitaplarda, bu değişiklikler yapılmamış olabilir. Herkes elindeki metne bağlı kalınca farklılıklar ortaya çıkmıştır. İkisi de doğrudur. Ancak, istismara açık konulara Üstadımız'ın bizzat kendi müdâhalesinin olduğu ve başka kişilerin veya abilerin bu tür değişiklikleri yapmadığnı da unutmamak lazımdır.

Bazı etnik grupların isimlerini büyük ve bazılarının küçük harfleri ile yazılması konusuna gelince; bunda bir kasıt aramak çok yanlış olur. Belki de suizân olur. Çünkü, böyle bir yanlışlık olsa olsa bir matbâa hatası olarak izâh edilebilir. Başka şekilde izahı mümkün değildir. Bir kesimi küçültmek için başvurulacak bir durum olamaz. Tamamen imla ile ilgili bir hatadır. İngilizleri sevmeyen birisi, İngiltere'yi yazarken ilk harfini küçük yazmakla, kendi hatasını ortaya koymuş olur. Yanlış kendisine aittir. Çünkü bir edebiyat kuralını çiğnemiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

HAZRET-İ ÜSTAD'IN TASHİH VE TASARRUFLARI HAKKINDA...