"Hizmet" Ne Demektir?


Lügat manâsı olarak, "hizmet", birinin işini görme. Bir kimsenin hesabına veya menfâatına iş görme, bu suretle yapılan iş, vazife. Memuriyet gibi anlamlara gelmektedir.

Dinî literâtürde "hizmet" karşılığı: Allah'ın dininin yücelmesi adına ortaya konan her türlü maddi ve manevi gayret ve çalışma, olarak  ifâde edilebilir.