"Fakat mü'minde dahi bir maraz-ı asabî bulunuyor veya maraz-ı kalbî var. O dahi ehl-i dalalet gibi, ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir." Buradaki hastalıkla birlikte cümleyi açar mısınız?


İnsanın doğasında ve fıtratında, dünyanın basit ve önemsiz şeylerine karşı gereksiz bir önem verme ve meşgul olma zafiyeti bulunuyor. İşte Üstadımız bu zafiyeti "maraz-ı asabi" ya da "maraz-ı kalbi" olarak tasvir ediyor.

Bu zafiyet küfür ehlinde daha ziyade oluyor; çünkü onların nazarında, aleminde, dünyasında ahiret, beka, Allah gibi kavramlar yer tutmuyor. Dolayısı ile kafirlerin birinci derdi birinci kaygısı birinci hedefi, dünya ve onun önemsiz işleri oluyor. Bu yüzden iki paralık dünya umuruna bütün gaye ve enerjisini sarf edebiliyor, çünkü meşgul olacağı başka ulvi bir hedefi bulunmuyor.

Bu hastalık zaman zaman müminlerde de nüksediyor, lakin müminlerde bulunan iman, ahiret ve Allah inancı, derecesine göre bu hastalığın etkisini azaltıp çabuk ayılmasına sebebiyet veriyor.

Koca koca adamlar bir futbol maçı üzerine saatlerce yorum ve konuşma yapıyorlar, hatta bazen birbirine giriyorlar. Oysa futbol 90 dakikalık önemsiz ve basit bir oyundan ibarettir...