"Es-sebebü ke’l-fâil" sırrı sadece sahabeler için mi geçerli, yoksa herkes için mertebesine göre var mıdır? Varsa sahabelerle farkı nedir?


“Sebep olan işleyen gibidir.” kaidesi, hem herkes hem de her zaman geçerlidir. Bu kaideyi sadece sahabe ile sınırlamak doğru olmaz.

Mesela, Said Nursi Hazretleri ve talebeleri Risale-i Nur'un telifinde çok büyük sıkıntılar çekmişler. Risale-i Nur ile ne kadar imanını kurtaran, ibadetini ihya eden varsa, bundan hasıl olan sevaplar önce Üstadımızın sonra da onun aziz talebelerinin amel defterine işlenir. Çünkü onlar Nur hizmetinin öncüleri ve saff-ı evvelleri oluyorlar.

Sahabeler, İslam ve iman konusunda saff-ı evvel ve öncü sebep oldukları için, onlardan sonra gelen bütün Müslümanların yaptıkları bütün hayır ve hasenatlar onların amel defterine işlenmektedir.

Nakşi tarikatının kurucusu Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ve onun ilk şakirtleri de Nakşi yolundan gidenlerin sevaplarına öncü ve ortak oluyorlar. Bu hüküm diğer çığır açan müceddid, müçtehit, gavs ve evliyalar için de geçerlidir.

Hatta avam birisi, birisinin imanının kurtulmasına vesile olursa, o kişinin yapmış olduğu bütün hayır ve hasenatlar o vesile olanın amel defterine de işlenir. Bu kural havas olsun avam olsun her birey için geçerlidir. Havassın sebep olması biraz daha külli iken avamınki de cüzi olur.  

Ama saff-ı evvel olmak konusunda aslan payı sahabenindir, bu hususta kimse onlara denk olamaz...