"Muktazi" ve "alamet" kavramları arasındaki fark nedir?


"Muktazi", çok açık bir şekilde, bir şeyin çok gerekli ve çok zorunlu olma halidir. "Alamet" ise iz, işaret, nişan gibi anlamlara geliyor.

Bir durumun, bir gerçeğin herkes tarafından zaruri ve zorunlu bir şekilde anlaşılması "muktazi" olurken, bir durumun bir gerçeğin izlerini, işaretlerini, nişanlarını akıl yürütme ve mantık önermeleri ile anlama işine de "alamet" denilir.

Yani alamet muktaziye göre biraz daha üstü kapalı, biraz daha akıl ve mantık yürütme ile anlaşılacak bir şeydir.

Her ikisi de vahdetin delilleri, ama birisi çok açık ve zorunlu iken diğeri ise işari ve remzidir...