Önce İrâde mi, Yoksa Kudret mi Tecelli Eder?


Yasin Suresi'nin sonunda geçen Âyet-i Kerîme'de de ifâde edildiği üzere, "Allah, bir şeyin olmasını murâd ettiği zaman ona, "Ol" der, o da oluverir."(Yasin, 36/82)

Buradan, tecelli noktasında irâdenin, kudretten önce geldiğini anlamaktayız. Allah bir şeyin, nasıl, ne zaman ve nerede olacağını irâde edip ilminden harici âleme çıkıncaya kadar kudreti ile tecelli etmemesi ve zamanı geldiğinde tecelli etmesi gösteriyor ki, önce irâde ve daha sonra kudret tecelli etmektedir.

Diğer taraftan, insan cüz'i ölçücükleri ile Allah'ın sonsuz ve külli sıfatlarına âyine olmaktadır. Öyle ise, sınırlı bir gücümüzün olması nasıl ki, sonsuz bir kudretin varlığına delâlet etmektedir. Aynen öyle de, bir şeyi yaparken, önce irâde edip sonra gücümüzü kullanıp yapmamız da gösteriyor ki, Allah sonsuz  irâdesiyle ister ve sonsuz kudreti ile de tecelli eder ve yaratır.