"Öyle de cismaniyet en câmi', en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i İlâhiyedir." cümlesini, öncesi ile bağlayıp izah eder misiniz?


Allah’ın bin bir isminin her birinin insan bedeninde hususî bir tecellisi bulunuyor. İnsan hem ruh hem de beden bakımından bütün mahlûkatın en üstünü ve en mükemmelidir.

Mesela; insanın gözü Allah’ın Basir isminin bir nakşı, kulağı Semi’ isminin   bir cilvesi iken; ağzı da kelam sıfatının bir aynasıdır.

Bu mânâda bütün İlahi isimler, insanda tecelli etmektedir ve insan bu tecelliler ve bu nakışlar sayesinde; Allah’ı tanıma sahasında yani marifette en ileridir.