"Öyle de cismaniyet en cami', en muhit, en zengin bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i ilahiyedir." cümlesini, öncesi ile bağlayıp izah eder misiniz?


Allah’ın bin bir isminin her birinin insanda hususi bir tecellisi bulunuyor. İnsan hem ruh hem de beden bakımından bütün mahlukatın en üstünü ve en mükemmelidir. Mesela; 

İnsanın gözü Allah’ın Basir isminin bir nakşı, kulağı Semi’ isminin bir cilvesi iken; ağzı da kelam sıfatının bir aynasıdır.

Bu manada bütün ilahi isimler, insanda tecelli etmektedir ve insan, bu tecelliler ve bu nakışlar sayesinde; Allah’ı tanıma sahasında yani marifette en ileridir.