"Sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz." cümlesini özellikle "sefine-i Rabbaniye" kavramını nasıl anlamalıyız?


"İşte, ey Risale-i Nur şâkirtleri ve Kur'ân'ın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir insân-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı mânevînin âzâlarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki sâadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz."(1)

Yukarıdaki paragrafta yer alan fabrika, insân-ı kamil, sefine gibi ifâdeler, maddi olmaktan ziyâde manevi anlamda kullanılmıştır. Nasıl ki, maddi bir fabrikada, küçük büyük her çark, vazifesini yaparak ortak bir ürün netice veriyor. Öyle de, mânevi hizmetleri yapanların da aynı uyum içinde hizmet etmeleri gerektiği nazara veriliyor.

Diğer taraftan, yine bir maddi gemideki çalışma esasları ve gemide çalışanların durumları nazara verilerek, "İslama hizmet edenlerin de kendilerini manevi bir gemide, İslam ümmetini selamet sahiline çıkaranlar olarak görmeli ve o şuurla çalışmalıdır." mesajı verilmektedir.

Ancak bu gemi, insanların yaptığı bir gemi değildir. Peygamber Efendimiz (asm)'in kaptanlığında hareket eden ve Allah'ın maddi ve manevi terbiyesinden geçmiş bir gemidir. Bu atıflar, hizmete ciddiyet kazandıran nisbetlerdir.

Şüphesiz, bu benzetmenin detaylarına indiğimizde, daha bir çok ince mesajların olduğunu görmek mümkündür.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.