"Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir." Buradaki “istidat ve cismaniyet” ilişkisini açıklayarak izah eder misiniz?


İstidat ve kabiliyetler, duygulardan farklı şeylerdir. Duygular dış âlemden iç âleme veri ve bilgi taşıyan kanallar iken, kabiliyetler ise insanların farklı işler ve muhtelif bölümler üretme yeteneğidir. Bu yüzden insanlık, ihtiyaçları sayısınca işler, meslekler ve bölümler icat etmiş ve halen de etmektedirler.

Kimi demirci, kimi kunduracı, kimi mühendis, kimi doktor, kimi aşçı, kimi maliyeci vesaire... Dikkat edilirse bu mesleklerin her birisinin arkasında; bir ya da birkaç ilahi isim, baş aktör şeklinde bulunuyor. İnsanlar da bu kabiliyetleri ile o isimlere yakınlaşıyorlar ya da marifet kazanıyorlar.

Görmek bir duyumdur; marangozluk ise bir yetenek, bir istidattır. İnsan sadece duygu açısından değil, yetenek açısından da çok yüksek bir mevkidedir. Bu yüzden canlılar içinde medeniyet ve kültür üreten yegâne varlık insandır.

İstidat ile cismaniyet arasında sıkı bir ilişki var. Çünkü cismani ihtiyaç ve arzular kabiliyetlerin temeli ve esası konumundadırlar. Âdeta her bir ihtiyaç bir kabiliyete denk geliyor; ayakkabı gereksinimi ile kunduracılık mesleği gibi...