"Hayat bir faaliyet ve harekettir." cümlesini izah eder misiniz?


Bir tohumun çekirdek halinden ağaç haline gelmesi arasındaki süreç, bir faaliyet bir harekettir. Sadece tohumlar, çekirdekler değil bütün canlılar böyle bir sürecin ve faaliyetin içindedirler.

Mesela, insan anne karnına düştükten sonra mezara girinceye kadar bir faaliyet ve hareketin içindedir. Bebeklik, çocukluk, gençlik, kemal yaş ve ihtiyarlık bu faaliyet ve hareket sürecinin aşamaları ve bölümleridir. Tabi bu aşamalarda insan sayısız hadise, vaka ve aksiyonlardan gelip geçiyor. Ve her vaka ve aksiyon insan açısından gelişip olgunlaşmasında bir vesile oluyor.

Bu açıdan bakıldığında kainatta atalet, tekdüzelik, yeknesaklık, durağan ve statiklik bulunmuyor. Yani Allah âdeti gereği kainatı ve içindekileri sürekli bir hareket ve aksiyon içinde bulunduruyor. Ta ki mahlukat fıtratlarında potansiyel olarak bulunan kuvve ve yetenekleri geliştirip olgunlaştırabilsin.

Futbolculuk yeteneği bulunan iki çocuk düşünelim. Antrenör, çocuğun birisini sürekli hareket ettiriyor, idman yaptırıyor ve her daim idman programları uyguluyor. Diğer çocuk ise sürekli yatıyor, hareketsiz kalıp idmanlara dahil edilmiyor. Sonra iki çocuk sahaya sürüldüğünde idmanlı çocuk yıldızlaşıp çok büyük başarılara imza atarken, diğeri sahada ne yapacağını bilmiyor, âdeta tel tel dökülüyor. Antrenörün o çocuğu sürekli çalıştırıp idmana sokması görünüşte şer ve zulüm gibi duruyor, ama özünde büyük bir başarı ve güzelliği barındırıyor.

İnsanlar da şu dünya sahasında sürekli hareket ve faaliyete maruz kalan sporcular gibidir. Faaliyet ve hareket, insanın fıtratında bulunan potansiyel kuvve ve yetenekleri geliştirip olgunlaştırmak ve ahirete layık bir şekle ve formata sokmak içindir. Bu faaliyet ve hareket dediğimiz aktivitenin de taşıyıcısı da şevktir. Şevk olmazsa hareket olmaz, hareket olmazsa hayat olmaz...