"Mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur." Avam bir mürted ile okuyan bir mürtedin vereceği zarar aynı mıdır?


"Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve san'at ve terakkiyat-ı ecnebiyeye cebr ile sevkeden bedbaht hamiyet-füruş! Dikkat et, bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın! Eğer böyle ahmakane körükörüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayat-ı içtimaiyede bir semm-i kâtil hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Çünki mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur."(1)

İnsanların her konuda bir tarağın dişleri gibi eşit olması mümkün değildir. Bu sebeple entelektüel bir mürtetle avam bir mürtedin topluma ve insanlığa verdiği zarar eşit olmayacaktır.

Cahil, taklitçi ve avam birisinin vereceği zarar, genelde fısk ve günahlar şeklinde olur, fikir ve düşünce bazında olmaz. Mesela terör örgütlerinin sahada kullandığı insanlar ekseriyetle cahil, aldatılmış, taklitçi ve avam insanlardır. Polise ve askere silah sıkmalarında bu cehaletin ve dinsizliğin büyük bir payı vardır.

İlim sahibi insanların irtidat etmesinin tesiri daha geniş ve daha tehlikelidir. Çünkü ilim sahibi olanlar, fikir ve düşüncelerini diğer insanlara da bulaştırmak isterler. Nitekim internet ve medya vasıtasıyla batıl fikirleriyle nice insanları zehirliyorlar, kalplerinde telafisi mümkün olmayan derin yaralar açıyorlar. Nice gencimizin aklına şüpheler atıp, imanını çalıyor, ahlakî buhranlara, sefahat bataklığına ve karanlık mecralara sürüklüyorlar.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.