"Halbuki, basit bir bedevî, bir dakikada sohbet-i nebeviyede lillâh için bir muhabbet peydâ eder; o muhabbetle, cennette Peygamberin yanında bulunması lâzım gelir." Basit bedevi feyzi nedir? Efendimizin sohbetine katılmak sahabe makamına çıkarmıyor mu?


"Basit" kelimesinin bir anlamı, mücerred ve münferid olup, mürekkeb ve müellef olmayan demektir. Buna göre, cümledeki basit kelimesi, sahabelik dışında fazla belirgin özelliği olmayan kimse anlamına gelebilir.

Buradaki basit ifadesi, sahabenin kendi içinde de mertebelerin olduğuna işaret ediyor. Yani basit bir bedevi ile Hazreti Ebu Bekir (r.a) gibi bir sahabenin derecesi aynı değildir ve olamaz. Her ne kadar basit bir bedevi, iksir-i Nebevi ile sahabe makamına çıkmış olsa da Hazreti Ebu Bekir ve Ömer gibi muazzam derecede olan sahabelerin yanında gayet sönük ve basit kalırlar. Nitekim işlenmemiş bir elmas ile fiyat biçilemeyen bir elmasın farkı gibi; ikisi de elmas ama biri basit bir elmas, diğeri işlenmiş ve binlerce özelliği olan ve fiyat biçilemeyen bir elmas.

Ayrıca basit bedevi; Hz. Peygamber (asm) ile kıyas ediliyor. Yani bir bedevinin bir iki dakikalık sohbet etmekle koskoca bir peygamber ile aynı cennette aynı mekânda olmasının sırrı soruluyor. Yani sahabe kapsamında olan bir bedevi ile normal bir bedevi aynı ve müsavi olarak tutulmuyor.