"Sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibarıyla hakka âşık, sıdka müştak, adalete hahişgerdir." Tamamı öyle değil mi, izahı nasıldır?


Sahabeler her ne kadar velayet-i kübra makamında ve salih insanlar olsalar da nihayetinde onlar da insandırlar ve nefis taşıyorlar. Onların da hata ve yanlışları olabilir ve olmuştur da... Bu sebeple Üstadımız yüzde yüz demiyor, küçük bir pay bırakıyor. Bu küçük pay onları haksız yapmaz, kıymetten düşürmez.

"Yüzde yüz adiller" dese, o zaman sahabeleri günahsız birer melek pozisyonuna sokmak olur ki, bu gerçekçi olmaz.

Ayrıca burada sahabeler arasında bir ayrım yapılmıyor, bütün sahabeler hakkında genel bir değerlendirme yapılıyor...