"Elbette, dâr-ı saadet ve ebediyet olan Cennette, bittarîkı'l-evlâ, dost dostuyla beraberken, her birisi istidadına göre sofra-i Rahmânü'r-Rahîmden, istidatları derecesinde hisselerini alır." Lezzeti asgari olan tatminsizlik çekip, ızdırap duymayacak mı?


Cennet dar-ı ücret ve lezzet yeri olduğu için; orada elem, hüzün ve keder olmayacak. Bu yüzden lezzeti asgari olan birisi, orada tatminsizlik çekip ıztırap duymayacak. Tatminsizlik genelde duyguların yeterli beslenmemesi ve nimetlerden mahrum kalmasından meydana gelir.

Oysa cennet nimetleri insan duygularını azami derecede tatmin edip besleyecek bir seviyededir. Bu yüzden insanın cennette tatminsizlik yaşaması imkânsız bir durumdur.