Mi'racın meyvesi, neden iman nurudur?


Nur-u imanın ilmelyakin, aynelyakin ve hakkalyakin gibi çok dereceleri vardır. Miraç, iman nurunun hakkalyakin bir mertebesi olduğundan, ilk ve tek olarak Allah Resulüne (asm) nasip olmuştur.

İman nuru içinde, sadece Allah’a iman esası yoktur, diğer iman rükünleri de iman nurlarından ve esaslarındandır. Peygamber Efendimiz (asm) miraçtan bütün iman rükünlerini hakkalyakinin en azami derecesinde müşahede ederek dönmüştür.  İman esaslarının çok tafsilatını insanlığa hediye olarak getirmiştir. Miraç ile ilgili hâdislerde bu tafsilatı görmek mümkündür.