"O meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için, şu Söz, o mesele-i içtihadiyeye dair yazıldı." İçtihad Risalesi'nin yazılmasına neden olan kişi kimdir?


Üstad burada bir şahsı değil, bir fikri nazara alarak cevap veriyor. Vermiş olduğu cevap bugüne kadar çıkmış ve kıyamete kadar da çıkacak olan bu zihniyetteki adamlara bir cevaptır.

Ekseriyetle içtihat heveslisi olan gruplar, içtihadı, dini anlamakta ve kolaylaştırmakta değil, sulandırmak ve savsaklamakta kullanan reformist insanlardır. Üstad'ın hedefinde olanlar da bu zihniyette olan gruplardır. Yani bid’alara taraftar olan reformistlerdir. Bunların bu kötü niyetli yorumlarına karşı hem Üstad hem de Ehl-i sünnet alimleri tedbir için eserler yazmışlardır.

İşte bu İçtihat Risalesi'nin telif gayesi de; bu bozuk fikirlere set çekmek içindir. Şu da bir hakikattir ki, Üstad hiçbir zaman şahıslarla meşgul olmamış, onların şahsında, fikirleri hedef almıştır. Bu itibarla şahıs isimleri vermekten hep kaçınmıştır. Üstadımızın ismini vermediği bir zatın ismini bizim vermemiz, elbette ki doğru olmayacaktır!..