Risale okumak neden önemlidir? Tercih yapmamız gerekirse, öncelikle okumamız gereken hangi kitap olmalıdır?


 Risale-i Nurlar bu asrın Kur'an tefsiridir. Kur'an ise bütün asırların maddi  ve manevi hastalıklarına deva sunan bir eczanedir. Ancak her asrın hastalığını tespit edip, Kur'an enzanesinden uygun ilaçları alıp sunmak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Tıpkı bitkileden ilaç yapmanın herkes için mümkün olmadığı gibi...

Geçmiş asırlarda insanlar arasından temayüz etmiş büyük zatlar gibi Bediüzzaman da bu asırda Allah'ın inayeti ile bu sahada istihdam edilmiş. Arının eliyle, maddi hastalıklarımıza deva sunan Allah, Bediüzzamanın eliyle de manevi hastalıklarımıza deva olacak marifettullah balları olan risaleleri vermiştir.

Bu nedenle fazla zaman kaybetmeden hedefe varmanın bir yolu olarak Risaleleri okumak, bizim için önemli bir imkandır. Eskide medreselerde onlarca senede elde edilen malumatlar, bu eser külliyatında daha özet ve herkesin anlayabileceği bir mantık silsilesi içinde sunulmuştur.

Hangi kitaptan başlanması gerektiği konusuna gelince:
Bu konuda farklı tavsiyeler olabilir. Sözler,  Lem'alar, Mektubat, Şualar, Mesnevi-i Nuriye, Kastamonu Lahikası, Tarihçe-i Hayat... şeklinde bir sıra takip edilebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Risale okuma ve anlama teknikleri hakkında bilgi verir misiniz?