"İnkişaf etmemiş bazı letâifinin ihtiyacı cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezâizi verilse, belki hırsı tok olmayacaktır." İzah eder misiniz? Ahiret bu inkişafa müstaid bir mekân olarak mı hazırlanacak; haşrin gayesi bu olabilir mi?


İnsanın sahip olduğu sınırsız duygu ve cihazlar ile cennetin sonsuz ve sınırsız nimetleri arasında simetrik bir uyum, ahenk ve ölçü bulunuyor.

İnsanın fıtratı basit ve sınırlı; ama cennet sonsuz ve kayıtsız olsa, bu uyumsuz olur. Yine cennet basit ve sınırlı; ama insanın fıtratı ise kayıtsız ve sınırsız olsa, bu da uyumsuz olur. Uyumlu olabilmesi için; insanın fıtratı kayıtsız ve sınırsız, cennet de sonsuz ve nihayetsiz olmak gerekir.