"Meyil" ve "niyet" kavramlarının farkı nedir, önce meyletmek mi niyetlenmek mi olur?


Meyil bir tarafı seçme imkanıdır, imkan olmadan meyil olamaz. Niyet ise, imkanlı imkansız herhangi bir şeyi seçip ona yönelmek ve onu tercih etmek anlamına geliyor. Mesela iki niyet var, bunlardan birisi dağı elimizle havaya kaldırmak; diğeri ise dağda piknik yapmak.

Dağı elimizle havaya kaldırmamız imkan dahilinde olmadığı için, meyil olamaz, ama dağda piknik yapmamız imkan dahilinde olduğu için meyil sınıfındandır.

Özetle niyet imkanlı imkansız her seçeneği içine alan geniş bir terim iken, meyil sadece imkan dahilinde olan şeyleri içine alan bir terimdir.