"Hem nasıl ki, şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada, Güneş'in pek çok aynalarda bir anda aynen bulunması gibi, öyle de nurani bir zat, bir anda çok yerlerde aynen bulunması..." Devamıyla izah eder misiniz?


Güneş tek olmasına rağmen, yeryüzünde ne kadar parlak ve şeffaf cisim varsa hepsinde aynı anda ısı ve ışığı ile bulunabiliyor. Bir aynada görülmesi diğer aynalarda görülmesine engel teşkil etmiyor.

Şayet Güneş'in aklı ve şuuru olmuş olsa idi, bir anda bütün parlak ve şeffaf cisimler ile konuşur, onların yanında hazır ve nazır olabilirdi ve biri diğerine engel olmazdı.

Zaman ve mekânın katı kaidelerinin hâkim olduğu dünya şartlarında bu mümkün olabiliyorsa, zaman ve mekân kayıtlarının aradan kalktığı cennet hayatında; bir insan -tıpkı Güneş misalinde olduğu gibi- aynı anda milyonlarca işi görebilir ve bir işi diğerine engel teşkil etmez.