"Akaidi ve imani hükümler" ne demektir?


Dinimizin bizi mükellef kıldığı meseleler iki kısma ayrılmaktadır.

Birincisi: İtikadi meselelerdir. Yani akıl ve fikir planında kabul ve iman edilmesi gereken meslelerdir. Buna genel bir ifade ile itikadi meseleler diye biliriz.

İkincisi ise: Ameli meselerdir. Yani, yapmak ve yaşamak durumunda kaldığımız konulardır. Meleklere iman, itikadi bir konu iken, namaz kılmak ile oruç tutmak ameli br konudur.

İşte birinci kısma giren konular; itikadi, imani ve akaidi gibi isimler ile ifade edilmektedir. Ancak akaid, daha geniş bir anlam ifade ederken; imani ifadesi, daha ziyade iman etmek zorunda kaldığımız, iman hükümlerini ihtiva etmektedir, denilebilir.