"Beşer zulmeder kader adalet eder." Biri günahkar birine zulmedip de "Kaderin adaleti yerine gelsin diye, Allah'ın vereceği cezayı tatbik ettim." demeye hakkı var mı?


Hiç kimse hiç kimseyi bireysel olarak cezalandıramaz, insanların böyle bir yetkisi de haddi de yoktur. Yargılama hukuk ve mahkeme tarafından, infaz ve cezalandırma ise devlet tarafından gerçekleştirilir. İnsanların birbirlerini yargılama ve cezalandırma gibi bir yetkisi de vazifesi de yoktur.

Bu sebeple biri günahkar birine zulmedip de "Kaderin adaleti yerine gelsin diye, Allah'ın vereceği cezayı tatbik ettim." deme hakkına sahip değildir. Bu tarz bir yaklaşım hem insani hem de hukuki açıdan doğru olmaz.

Kişi günahının bedelini, hesabını sadece ve sadece Allah’a verir, insanlar "Bu günahkardır, ne yapsak yeridir." derse, o zaman kendi de günahkar olur, hatta zalim olur, başkasının da kendisine zulmetme hakkı doğar; bu zincirleme bir şekilde sürüp gider ve en sonunda bütün insanlar birbirinin düşmanı ve katili olur. Böylece narşi ve kargaşa çıkar...