“İman ve Küfür Muvazeneleri” ne demektir? Müvazene; ölçmek, tartmak anlamında ise, bu ifade nasıl anlaşılabilir?


"Müvazene" burada imanın maddi ve manevi faydalarını ölçmek, tartmak ve kıyaslamak anlamında kullanıldığı gibi, küfrün de maddi ve manevi zararlarını ölçmek, tartmak ve kıyaslamak anlamında kullanılıyor.

Küfrü bir kefeye imanı da bir kefeye koyup akıl, kalp ve vicdan terazilerimiz ile ölçüp, tartıp, kıyaslayıp sonra bir hükme ve karara bağlıyoruz demektir. Müvazene burada imanı da küfrü de her yönü ile muhakeme etmek anlamında kullanılıyor.