"Küçük bir hâkimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celali bulunsa..." Bu misalin ışığında, cehennemin yaratılması hususunu nasıl anlayabiliriz?


İnsan Allah’a karşı bütün acizliğine, noksanlığına ve hakaretine rağmen; sonsuz izzet ve kibriya sahibi olan Allah’a meydan okurcasına, edepsizcesine "Sen beni cezalandıramazsın, beni hesaba çekemezsin." dese, Allah sırf bu edepsiz için cehennemi yaratır ve onu içine atar.

İnsanların kurmuş olduğu devletler bile; devletin varlığına karşı işlenmiş suçları cezalandırmak için hapishaneler kurarken, sonsuz izzet ve kudret sahibi olan Allah, kendi Zat-ı Akdesine karşı yapılan edepsiz tavırlara ve meydan okuyuşlara karşı, elbette celal ve azametine uygun bir azap ile mukabele edecektir.

Bu paragrafta cehennemin yaratılma sebeplerinden ziyade; mesele celal ve kibriya açısından değerlendiriliyor.