vecize 126


"İbadet, yaradılışın ücreti ve neticesidir." (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 21-22. Ayetlerin Tefsiri)