Yirmi Dokuzuncu Söz’ün başına konulan âyet-i kerîmelerin kısa açıklamalarıyla birlikte konu ile münasebetini öğrenebilir miyiz?


تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ 

“Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.” (Kadr, 97/4)

وَيَسْپَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّٖى وَمَا اُوتٖيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلٖيلًا

 “Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir. Size pek az ilim  verilmiştir.” (İsrâ, 17/85)

Bu âyet-i kerîmenin “Ruh, Rabbimin emrindendir.” kısmı hakkında çeşitli tefsirler yapılmıştır. Bazı zatlar, emri, “iş ve kumanda” olarak kabul etmiş ve âyete “Ruh Rabbimin emriyle vücuda gelmiş bir şeydir.” mânasını vermişlerdir.

Bazı zatlar da her şeyin kün emriyle yaratıldığını haber veren âyet-i kerîmeyi esas olarak, ruh “Kün emriyle, ne madde, ne de sebepler devreye girmeksizin, doğrudan doğruya, yoktan var edilmiştir.” mânası üzerinde durmuşlardır.

- Nur Külliyatında da ruhun âlem-i emirden gelmiş hayat sahibi, şuur sahibi ve haricî vücut giydirilmiş bir kanun olduğu ifade edilmiştir.

Âlemler hakkında yapılan bir sınıflandırmada bütün varlıklar iki âleme ayrılırlar: Emir âlemi ve halk âlemi... Kâinatta cari olan bütün kanunlar gibi ruh da emir âlemindendir. Halk âlemi denilen bütün varlıklar, bu emir âleminin kanunlarıyla idare edilmektedir.

Emir âlemindeki her şey doğrudan ve bir emirle yaratılmıştır, araya sebepler, silsileler ve zaman girmemiştir. Yerküremiz uzun bir zaman içinde vücuda gelmekle birlikte, yerçekimi doğrudan ve sebepsiz olarak yaratılmıştır. İnsanın da bedeni dokuz ayda inşa edilirken, ruhu ibda ile, yani bir emirle ve bir anda vücut bulmuştur.

 Âyet-i kerîmelerin konu ile münasebetine gelince, bu Söz’ün başında “Beka-i ruh ve melâike ve haşre dairdir.” cümlesi yer aldığından, dersin başına meleklere ve ruha ait birer âyet-i kerîme konulmuştur. Dersin tamamı bu âyetlerin tefsiri hükmündedir.

Haşirle ilgili âyet-i kerîmelere dersin İkinci Esas'ında yer verilmiştir.