Üstad "Ben bile Risale-i Nur'u değiştirmeye me'zun değilim." gibi bir söz söylemiş mi?


Bu ifadeler daha ziyade abilerin hatıralarında yer almaktadır. Risalelerde ise, bu manayı teyid edecek anlamda olan aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.

"Bütün Sözlerde konuşan ben değilim. Belki, işârât-ı Kur'âniye nâmına hakikattir. Hakikat ise hak söyler, doğru konuşur. Eğer yanlış bir şey gördünüz; muhakkak biliniz ki, haberim olmadan fikrim karışmış, karıştırmış, yanlış etmiş." (1)

"Yazılan galip Sözler ve Mektuplar, ihtiyarsız, def'î ve âni bir surette kalbe geliyordu, güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile, Eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem, sönük düşer, noksan olur." (2)

Hulusi abi de, Barla Lahikası'nda, Üstad'ın izniyle ancak bir harfin yerini değiştirebileceğini ifade ediyor:

"Bazan verdiğiniz salâhiyetin manevî kuvvetiyle namınıza olarak bir harfin yerini değiştiriyor veya kaldırabiliyorum. İşte bendeki telâkki ve tesir bu mahiyettedir."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıf.

(2) bk. Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

(3) bk. Barla Lahikası, (63. Mektup).