vecize 153


“Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevîde dahi kalp, vicdan, ruh için manevî hastalıklardır.” (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a)