"Güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen..." Hidrojenin helyuma dönüşmesiyle yandığı, yani kömürsüz ve yağsız olmasında anormal bir şey olmadığını düşünenlere ne denilebilir?


Kainatta her şey Allah tarafından sebep sonuç zinciri üzerine bina edilmiştir. Bu yüzden her neticenin mutlaka bir sebebi bulunuyor. Lakin sebepler sadece bir perdedir, neticeyi yaratması, yönetmesi, çekip çevirmesi mümkün değildir. Yani Allah sebepleri gayet adi ve basit, sebepten hasıl olan neticeyi ise gayet sanatlı ve mükemmel olarak yaratmıştır, ta ki insanlar neticeyi sebeplerden bilmesinler.

Mesela, insanın zahiri sebebi anne ve babasıdır, ama bu anne ve baba asla ve kata insanın yaratıcısı ya da tasarrufçusu değildir. Bu açıdan bakıldığında her şey sebepsiz yaratılmaktadır. Yani sebep ister kömür ister helyum ister hidrojen olsun fark etmez, her şeyin yaratanı Allah’tır.

Üstadımızın kömür ve odunu nazara vermesi, ısınmanın o dönem şartlarında bu ikisinin insanlar tarafından bilinmesinden dolayıdır. Yani kainatta hiçbir sebep hakiki tesir sahibi değil, hepsi konu mankenidir ve etkileri yoktur. Helyum ve hidrojen de bu açıdan kömür ve odun gibidir. Güneşin o muazzam ısı ve ışığı hazine-i gaybiden geliyor, helyum ve hidrojen ise bu işin üzerindeki ince ve zayıf bir perdesidir.