Risaleleri hızlı mı yoksa tedrici mi okumalıyız? Üstad'ın günde 200 sayfa okuduğu ifade ediliyor, bu sayıya biz ulaşabilir miyiz?


Risale-i Nuru tedrici ve müzakere şeklinde okumak gerektiğini düşünüyoruz. Hızlı ve çok okumak evrat ve ezkarı andırıyor. Oysa Risale-i Nur mesleği tarikat ya da tasavvuf mesleği gibi değildir. Risale-i Nurlar ism-i Hakimin bir tecellisidir, Hakim ismi de tefekkür, mütalaa, müzakere ve teenni gerektirir.

Üstadımızın günde iki yüz sayfa okuması normal bir durumdur, çünkü o bütün gününü ve mesaisini Risale-i Nur'un telif ve tetkikine tahsis ediyor. Oysa bizler iş, gaflet, geçim gibi şeylerle de meşgul olduğumuz için, o rakamı yakalamamız biraz zor. Bu sebepten bizim az ama kaliteli okumalar üzerine eğilmemiz daha mantıklı geliyor. Hem çok okuyup hem anlayarak okuyanlar elbette vardır, ama onlar özel durumlar oluyorlar, genele teşmil edilemezler.

Risale-i Nur’u, Üstadımızın ifadesiyle gazete okur gibi okumamalıyız. Onu duya duya, hissederek, kendimizi vererek ve aynı zamanda arkadaşlarımızla mütalaa ederek okumalıyız.

Her gün, az da olsa, mutlaka her gün okumak gerekir. Çünkü Risale-i Nur’u iyi anlamak devamlı okumayı ve mütalaa etmeyi gerektirir...

"Allah katında amellerin en makbul olanı hangisidir?" diye sorulunca; Peygamber Efendimiz (asm): “Az bile olsa devamlı olanıdır.” buyurmuşlar.(1)

“Ey cemâat! Siz gücünüzün yettiği işlere bakın.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî, İman 32; Müslim, Müsafirîn 215-218, Münafıkın, 78.
(2) bk. Müslim, Müsafirin, 215.