"Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icab eder." Kafirden herkes davacı olacak da kafirlerin zerrelerinin suçu nedir ki cehennemde yanacak?


Beden ruhun hanesidir. Bedende meydana gelen bir arızadan doğan hastalıkların elemini ruh çekmektedir. Yani, dişi ağrıyan bir insanın, dişi bir acı çekmediği gibi, böbrek sancısından kıvranan birisinin ızdırabını da böbreği çekmez.

Aynı mana cehennemde de hükmedecektir. Cehennemde yanacak olan bedenin ızdırabını da ruh çekecekir. Bu ızdıraba vesile olan beden zerreleri, tıpkı cehennemde vazifeli olan zebaniler gibi, kendileri azap görmeyecek, ama kâfirin azabına vesile olacaklardır.

Bir ömür boyu Hakk’ı tesbih eden beden zerreleri, bu tesbih ve ibadetlerine cehennemde de o kâfire azap vermek suretiyle devam edeceklerdir.