"Melaikenin tasdiki, imanın bir rüknüdür." Melaikenin nihayetsiz envaını bilmemiz mümkün olmadığına göre, bu tasdikin keyfiyeti nasıl olacak?


Nasıl ki kitaplara imanda; bütün semavi kitapları, bütün ayetleriyle bilmemiz gerekmediği, keza peygamberlere imanda; yüz yirmi dört bin peygamberin tümünü isimleriyle, hizmetleriyle bilmemiz mümkün olmadığı gibi, meleklere imanda da icmali bir iman yeterli olmaktadır.

Bütün melek nevilerini bütün vazifeleriyle bilmek insan idrakini çok aşar. Biz tümünü ilm-i İlâhiye havale ederek, hepsine iman ettiğimizi ifade ederiz.