"Hayat olmazsa, vücut vücut değildir, ademden farkı olmaz." Hayat olmazsa vücut niçin vücut olmasın?


Vücud; varlık demektir. Taş da vardır, ağaç da hayvan da insan da. Ancak “bir şey mutlak zikredildiğinde o şeyin kemal derecesi anlaşıldığı" gibi, varlık denilince de canlı varlıklar, özellikle de insan hayatı hatıra gelir.

Hakiki vücud hayat ile olunca, hayatsız cisimlerin varlıkları hakikî sayılmaz; yokluğa da varlık kadar yakın gibidirler. Elbette ki, bu hüküm o varlığın, mesela bir taşın, kendi varlığı içindir. Yani bir taşın var olmasıyla yoklukta kalması arasında onun için fazla bir fark olmaz. Ama, bizim için taşın varlığı büyük bir nimettir.