"Evamir-i tekviniyeme itaat etseniz, o hikmet ve o sanat, size de verilebilir; mürur-u zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz." ne demektir?


İnsanların davranışlarını düzene sokmak için, Allah'ın kelam sıfatından gelen Kur’an'daki kanunlara "Evamir-i teşriiye" denir. Kâinattaki nizam ve intizamın sağlanması için de Allah'ın kudretinin tecellisi olan ve "Sünnetullah" tabir edilen kanunlara da "Evamir-i tekviniye" denir; yer çekimi, sudaki kaldırma, ateşteki yakma, insan gözündeki görme kanunu gibi...

İlim adamlarının yaptığı bütün çalışmalar ve keşifler, bu tekvinî kanunlardan hareket edilerek ortaya çıkmıştır. Kuştaki kanunlar taklit edilerek uçaklar yapıldığı gibi, suyun kaldırma kanunu taklit edilerek de gemiler yapılmıştır.

İşte bu risalede ele alınan ayetlerin teşviki ile insanların kâinattaki bu kanunları bulmak sureti ile maddi olarak da terakki edebilecekleri ifade edilmektedir. Kim bu kanunlara itaat ederse dünyasını mamur eder ve güzelleştirir. İster mümin olsun ister kâfir fark etmez.