vecize 172


“İnsan, ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umûr-u ebediyededir.” (İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 25. Ayet Tefsiri)