Kabre girmek için üç yol hakkında: "Bu iki şık bedihidir, delil istemiyor..." denilen iki şık hangisidir?


Bedihidir denilen iki şık: Birinci ve Üçüncü yollardır. Zira bütün semavi kitaplar insanın, ölümden sonra ya mükafat veya mücazata maruz kalacağını haber veriyorlar. Yani ya cennete veya cehennem gidilecektir.

Ancak üçüncü bir yol ise; (Yani ikincisi) Yine ebedi cehenneme giden ve fakat, ahiretin varlığına ve ruhun ölümsüzlüğüne inananlar için olacaktır...

Soruda geçen ilgili yer için tıklayınız:

Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam